Zehebi - Hz. Peygamberin Mucizeleri PDF


Zehebi - Hz. Peygamberin Mucizeleri
Zehebi - Hz. Peygamberin Mucizeleri






Ücretsiz e-kitap indirme sitemiz ile kitapların 24 saatlik ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz. Kitapları beğendikten sonra en yakın kirtasiyeden satın alabilirsiniz ya da online kitap mağazalarından satın alabilirsiniz. Okumak yeni dünyaları keşfetmektir, e-kitapdrive da bu yolda bir araçtır. Bilgi dolu havuzlarda boğulmak umuduyla....


{tocify} $title={İçindekiler}


İlk Birkaç Sayfa



:
İÇİNDEKİLER
EFENDİMİZ'İN (S.A.V) MUCİZELERİ
Ağacın Efendimiz (sav)'e İnkıyâdı
Ağacın Yürümesi
Devenin Sahibini Şikayet Edişi
Zebranın Efendimiz'e Saygısı
Kaya Serçesinin Şikayeti
Ceylamın Efendimiz S.A.V. İle Konuşması
Kurdun Efendimiz S.A.V İle Konuşması
Yemeğin Tesbih Yapması
Çakılların Efendimiz S. A V'in Elinde
Teşbih Edişi
Hurma Kütüğünün İnlemesi
Arkasındaki Ashab'ını Görmesi
Resimli Elbiseyi Yasaklaması
Gökten Tabağın Doldurulması Mucizesi
Efendimiz'in Selman'a Diktiği Hurmada
Görülen Mucize
Katade'nin Gözüne Şifa Duası

Ebu
Hüreyre'nin
Azık
Kabındaki
Hurmasına Duası
Efendimizin
Duasıyla
Ni'metlerin
Bereketlenmesi
Azık Artıklarının Bereketlenmesi
Tuluktaki Suyun Bereketlenmesi
Efendimizin Yağmur Duası Yapması
Efendimiz'in Köre Dua Etmesi
Saç Ve Sakalın Siyah Kalmasına Dua Etmesi
Ebu Katade'ye Bastonun Aydınlatması
Güzellik İçin Dua Etmesi
Yalancıya Beddua Etmesi
Yahudi Sorularına, Cevaplarında Görülen
Mucizeler
Vabisa'ya Sormadan Cevap Vermesi
Ebu Ruğal'in Kabrinin Yerini Söylemesi
EFENDİMİZ (S.A.V)'IN KENDİSİNDEN
SONRA OLACAK ŞEYLERDEN BİLDİRDİĞİ
BAZILARI
Üveys El Karanî'den Bahsetmesi
3

Fitne Hadisi
Hz. Osman'ın Öldürüleceğini Bildirmesi
Hav'eb Köpeklerinin Hz. Aişe'ye Havlaması
İki İslami Grubun Çarpışacağı Haberi
Ammar (R.A.)In Öldürüleceği Haberi
Emeviler'in Emareti
Haricileri Bildirmesi
Kendi Asrındakilerin Yüz Yıl İçinde Öleceği
Haberi
Velid Diye Bir Belalı Geleceği Haberi
Abdü'l
Hakem
b.
Ebi'l
Âsoğulları
Hakkındaki Haberi
Dini Guruplara Bölünme Haberi
Îlmin Yok Olma Ve Cehlin Kökleşme Haberi
İlmin Alimlerin Ölümüyle Ölmesi
Rafizî'leri Haber Verişi
Ümmetin En Hayırlı Dönemi
«DELÂILÜ'N
NÜBÜVVE»
PEYGAMBERLİK DELİLLERİ-
Peygamberimize Verilen En Büyük Mucize
4

Kur'anın Toptan Ve Parça Parça İndirilişi
Son İnen Sure
Gönüllerden Ve Zihinlerden Bazı Ayet Ve
Surelerin Silinmesi
EFENDİMİZİN ŞEKLİ VE GÜZELLİKLERİ
Yüz güzelliği
Efendimiz'in Saçı
Efendimizin Rengi
Efendimiz'in Yüz Şekli
Efendimizin Gözleri
Efendimi'zin Başı
Efendimizin Saçı
Efendimiz'in Hacda Saçlarını Ashabına
Bölüştürmesi
Efendimiz'in El Ve Ayakları
Peygamberlik Mührü
Efendimiz'in Sıfatlarına Umumî Bir Bakış
Ümmü Ma'bed Hadisi
Kelimelerin Açıklanışı
Ğarîb Kelimelerin Açıklanması

Hind B. Ebî Hâle Hadisi
Bazı Ğarib Lafizlar
EFENDİMİZİN AHLAKI
«Sen Gerçekten Büyük Ahlak Üzeresin»
(Kalem: 68/4) Ayetinin İfade Ettiği Gerçek
Peygamberimiz'in
Heybeti,
Azameti,
Sevgisi, Yiğitliği, Kuvveti Ve Fasahati
6

EFENDİMİZ'İN (S.A.V) MUCİZELERİ
Ağacın Efendimiz (sav)'e İnkıyâdı
Hatem b. İsmail, Ya'kub b. Mücahid (Ebû
Hazre) aracılığıyla Ubâde b. Es-Sâmit (r.a.)'m
torunu Ubâde b. Velîd'in şöyle dediğini anlatır:
Babamla beraber henüz daha berhayat olan
Ensar'm şu kabilesinden ilim öğrenmek üzere yola
çıkmıştık. İlk karşılaştığımız zat, Peygamberin
arkadaşı Ebû'l Yeser olmuştu. Beraberinde kölesi
vardı. (Bize ondan dinlediklerini nakletti. Sonra
kendi mescidinde bulunan Câbir b. Abdillah'm
yanma geldik. Ondan duyduklarını da anlatıp
Câbir (r.a.)'ın şöyle dediğini anlattı:al
"Rasûlüllah (s.a.v) ile birlikte yola çıkarak
gayet geniş bir vadiye geldik. Peygamber (s.a.v)
abdest bozmak için (ileriye doğru) gidince, ben de
bir su kabı alarak peşine düştüm. Peygamberimiz
kendini siper edecek bir şeylere bakmdıysa da
gizlenecek bir şey bulamadı. Vâdînin kenarında
7

iki ağaç vardı. Nebi (s.a.v) onlardan birine gidip
dallarından birini tuttu, ve ona, "Allah'ın izniyle
bana doğru eğil" buyurdu. Sanki a£aç sürücüsüne
son derece itaat eden, burnuna burunsalıklal
geçirilmiş deve gibi Efendimizle birlikte yere
doğru eğildi: Efendimiz öbür ağacın yanma
gelerek onun da dallarından birini tutup "Allah'ın
izniyle bana eğil" buyurdu. O da aynen birincisi
gibi yere doğru eğildi. Nihayet yolun ortasında iki
ağacın arasına durup ikisi arasını cem ederek:
"Allah'ın izni ile, ikiniz etrafımı sarınız
buyurunca ağaçlar Efendimiz'i çevirdiler.
Cabir burada sözüne şöyle devam etti: Ben
Rasûlü
Ekrem'in
kendisine
yakınlığımı
hissedeceği korkusuyla koşmaya başladım. (Yani
oradan uzaklaştım). Oturup kendi kendime bir
şeyler söylemeye koyuldum. Böyle tembelce
durmuş, vaktimi öldürmüşüm de haberim
yokmuş Bir de ne göreyim. Rasûlüllah (s.a.v)
gelmiyor mu! Baktım ağaçlar birbirinden
8

ayrılmış. Rasûluîlah (s.a.v)'i, biraz duraklayıp
başıyla sağa ve sola şu şekilde işaret edip, sonra
da yürüdüğünü gördüm. Yanıma gelince: "Ya
Câbir! Şu makamı mı gördün mü ?" buyurdu.
"Evet ya Rasülallah" dedim. Bana:
"Şu iki ağacın yanma git ve her birinden
birer dal kes. Sonra onları getir. Şu bulunduğum
yere gelince, dalın birini sağına diğerini de sol
tarafına bırak" buyurdu. Câbir şöyle devam edip
anlattı.
-Kalkıp bir taş alarak kırıp onu düzledim de
bıçak gibi keskinleşti.
Ağaçların yanma geldim, ve her birinden
birer dal kestim. Sonra onları sürüyerek
Peygamber (s.a.v)'in demin durduğu yere geldim,
ve dalın birini sağ tarafıma, diğerini sol tarafıma
bırakıp ardından Nebi (s.a.v) e yetişerek: "Ya
Rasülallah! Dediğini yerine getirdim. Bu ne idi?"
diye sordum da:
9

"Ben sahipleri azâb olunmakta olan iki
kabre rastladım. Bu iki dal, yaş kaldığı sürece
onların azaplarını şefaatimle hafifletmek istedim"
buyurdu. Sonra ravî içinde; insanların suya çok
muhtaç kaldıkları, Efendimiz'e azıcık su getirdik-
lerini, elini kabın içine koyduğunu ve Câbir'in
suyun
Efendi-miz'in
parmakları arasında
kaynadığını gördüğünü, insanların kanmcaya
kadar ondan sulandıkları, bulunan uzun bir hadis
anlattı.
«Câbir devam ederek şöyle anlattı:a
Oradan askerin bulunduğu yere geldik. Rasûlüllah
(s.a.v): "Ya Câbir! Bir abdest ibriği iste!" buyurdu.
Ben de: "Dikkat, dikkat! ibrik arıyorum, ibrik!"
diye bağırdımsa da (kimsede su bulunan bir kap
çıkmadı). Efendimiz-'e: "Ya Rasülallah! Kervanda
bir damla su bulamadım" dedim. Câbir şöyle
devam etti: Meğer Ensar' dan eski, deriden
mamul bir tuluk içerisindeki suyu, bineğinin
10


Hakkımızda

Sitemizin kuruluş amacı okuma oranını ve kitap satış oranını artırmaktır. Kitapların belli bir kısmını içeren PDF örnekleriyle birlite satın almaya teşvik etmek için kitabın uygun fiyatlı satın alma linkinde paylaşılmaktadır.  
Eğer bu kitap telif haklarına tabii ise "iletişim" bölümünden ulaşarak kaldırılmasını sağlayabilirsiniz ya da kitabının yayınlanmasını istiyorsan yine iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yazar


Bu kitabın yazarı burada bahsedilmektedir,


Bu kitabın yazarı, 
Zehebi - Hz. Peygamberin Mucizeleri 


Ucuz Satın Al


Sizin için sunulan özel indirimli fiyatı kontrol ederek tasarruflu bir şekilde bu kitabı satın alabilirsiniz.


PDF İndir


E-kitap İndir ve Oku 


Anahtar Kelimeler

Google da öne çıkmak için kullanılan kelime listesi:

 E-kitap İndir - PDF kitap indir - Free book list - Uygun fiyatlı Kitap Listesi - kitap indir in - PDF kitap arşiv - Yandex Disk kitap indir - Google Drive Kitap indir - Turbobit Premium kitap indir- ucuz kitap al - tarih kitapları indir 





Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski