RAHMAN'IN DOSTLARI İLE ŞEYTANIN DOSTLARI ARASINDAKİ FARK


RAHMAN'IN DOSTLARI İLE ŞEYTANIN DOSTLARI
ARASINDAKİ FARK
RAHMAN'IN DOSTLARI İLE ŞEYTANIN DOSTLARI
ARASINDAKİ FARK


Ücretsiz e-kitap indirme sitemiz ile kitapların 24 saatlik ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz. Kitapları beğendikten sonra en yakın kirtasiyeden satın alabilirsiniz ya da online kitap mağazalarından satın alabilirsiniz. Okumak yeni dünyaları keşfetmektir, e-kitapdrive da bu yolda bir araçtır. Bilgi dolu havuzlarda boğulmak umuduyla....


{tocify} $title={İçindekiler}


İlk Birkaç Sayfa


:
ÖNSÖZ
Rabbim! Bana kolaylaştır ve tamamlamayı nasip et!
Hamd Allah içindir. O'ndan yardım ister, hidayet ve bağışlama-sını talep ederiz.
Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülük-lerinden O'na sığınırız. Allah'ın hidayet
verdiğini (doğru yola ilettiğini) saptıracak, saptırdığına da hidayet verecek yoktur. Biz
şehadet ederiz ki Allah'dan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederiz ki Muhammed -
sallallahu aleyhi ve sellem- O'nun kulu ve Resulüdür. Hak olan bir din, hûda ve dinin
hepsini açıklamak için Resulünü göndermiştir. Allah şahit olarak yeter.
Rosûlünü kıyamete yakın bir saatte müjdeleyici, uyarıcı, O'nun izniyle Allah'a davet
eden, karanlığı aydınlatan bir işık ve dalâletten (sapıklıktan) doğru yola ileten olarak
göndermiştir. O'nunla kör gözleri görür hale getirdi ve O'nunla kullarını günâhlardan
temizledi. Kör gözleri O'nunla gördürdü, sağır kulakları O'nunla işittirdi ve (kararmış
kalpleri) O'nunla parlattı. O'nunla hak ile bâtılın, hidâyet ile sapıklığın, doğruyla eğrinin,
müminler
kâfirle
mutluluk içindeki Cennet Ehli ile sıkıntılı Cehennem Ehli'nin ve
Allah'ın dostlarıyla Allah'ın düşmanlarını birbirinden ayırt etti. Ve Allah'ın dostlarıyla
Allah'ın düşmanlarını beyân etmiştir.
Muhammed -sollallahu aleyhi ve sellem- bir kimse için onun Allah'ın Dostlon'ndan
olduğuna dâir şâhitlik ederse o Rahman'ın dostlarındandır. Kimin içinde onun Allah'ın
düşmanlarından biri olduğuna dâir şâhitlik ederse o Şeytan'ın dostlarındandır.
Allah -Subhânehu ve Teâlâ- Kitabı'nda ve Nebisi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
sünnetinde Allah'ın insanlardan dostları olduğu gibi, şeytanın da insanlardan dostları
olduğunu açıklamıştır. Ve Rahman'ın dostlarıyla şeytanın dostlarını ayırt etmiştr.
الا ات ألباة ال لاحوث عليهز ولا ثم بخوت اليت امؤا
كاوا يوتله الري الحيوة الدنيا وفي الأخرة لا تبديل لكت
"Haberiniz olsun ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur; mahzûn olacaklar da onlar
değildir. Onlar, îman edenler ve takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da âhiret
3

hayatında da müjde onlaradır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte en büyük
kurtuluş budur ."
ائ الي اموايخرهرين اللكت إل أثور الذت کفرو اولبام
الوث خريهم أثورال الل أزتهك أشحب الارمفها
خدورت )( البقرة: 257
"Allah, inananların dostudur; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfredenler ise,
onların dostları tağutlardır ve onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. Bunlar, cehennem
ashabı olup, orada dâimîdirler."
اا الذين امو لا د أليهود والصرك أولية بهم أوليا بعض ومن يتوم نگم
ن ه ا اله ايهدى آلقم الفليمين ) فذى الذين في قوبهم رش يكرعوت فيوم قولون
تحتق أن بتادار قس الن ن أ لفتج آو أثرين عنده قي عل ما أسراف لنيهم
قدميت اويول ألذين اماآلا الذين أقسموايالو جهدأيم ه حيطت
أغلهم قاصبوأخيرين ) يكان الي نوامن رد منكم ن يند، وق أ ال يق
ه وونه أذلة عل التؤين أعز عل الكفرين يهدون ف سيل الولا ياون لومة لاي
الصلو ويون الگوة وهم كيون ) ومن بولا ل ورشوآ والين ام فانرب الوه القليون
01-01 Le
"Ey îman edenlerl Yahudileri ve hırısiyanları kendinize dost edinmeyin.Onlar
biribirlerinin dostudurlar. İçinizden her kim onları dost edinirse, o onlardandır. Allah,
şüphesiz, zâlim kimseleri doğru yola iletmez. Kalplerinde bir hastalık bulunan (münafık)
ların "başımıza bir felâket gelmesinden korkuyoruz" diyerek (yahudilerin) arasında
koşuştularını gö-rürsün. Fakat mümkündür ki, Allah, kendi katından bir zafer, yahut bir emir
Yonus Soresi: 62-64
* Bakara Süresi: 257
4

getirir de, onlar da, içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar.Iman edenler ise,
"sizinle beraber olduklarına dâir, Allah'a bütün güç-leriyle yemin edenler bunlar mı? *
derler. Onların bütün amelleri boşa git-miş ve kendileri de hüsrana uğrayanlardan
olmuşlardır.Ey îman edenler! İçinizden her kim, dininden dönerse, (böylelerine karşı)
Allah, öyle bir kavim getirir ki, kendisi onları sever, onlar da Allah'ı severler; mü'minlere
karşı yumuşak, kâfirlere karşı güçlüdürler. Allah yolunda savaşırlar; e hiçbir kınayanın
kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın dilediğine verdiği bir fazilettir. Allah, ihsânı bol,
her şeyi hakkıyla bilendir.Sizin asıl dostunuz Allah'tır. Rosôlüdür e (Allah'ın emirlerine)
boyun eğerek namazlarını dosdoğru kılıp zekâtlarını veren mü'minlerdir. Bu itibarla, her
kim, Allah'ı, Rosôlünü ve îman edenleri dost edinirse, işte dâima gâlip gelecek olanlar,
Allah tarafını tutanlardır."
" İşte bu durumda yardım, yalnız hak olan Allah'a âittir; O, sevab yönünden daha
hayırlıdır; âkıbet yönünden de dahao hayırlıdır."
Şeytanın dostlarını zikrederek Allah şöyle buyuruyor:
الذي اموا وعلن رهروكون ) إماشلطه عى الذيت لوند والذين
" Kur'an okuduğun zaman, (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.
Şu bir gerçektir ki, şeytanın îman edenler ve Rabbine güvenip dayananlar üzerinde hiçbir
nüfüzu yoktur.Onun nüfüzu, sadece kendisini dost tutanlar ve onun yüzünden müşrik
olonların üzerindedir." 3
أين مواليون تيل ال والیولديلون في سيل اوب قيلوا
ألياة اليطن إنكي الشيلن كانت
Moide Süresi : 51-56
* Hehf Süresi: 44
3 Nohl Soresi : 98-100
5

"Oysa îman edenler Allah yolunda, küfredenler de, bâtıl inançları uğruna savaşırlar.
O halde siz (ey müminler!) şeytonın dostlarıyla savaşın. Şüphe yoktur ki, şeytanın hilesi
zayıftır.*"
وإذقلالمليك اولادم جاليس كان من الجن فق عن أتريد
أ وندوره أولياة من دوفي وهم لم عين القليمون بدلا الكهف
"Meleklere Adem'e secde edin' dediğimizde, cinlerden olan Iblis dışında hepsi
secde etmişti de Iblis Rabbinın emrinden çıkmıştı. (Ey insan oğulları!) Şimdi beni bırakıpta
sizin düşmanınız olduğu halde bu Iblisi ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Zâlimler
için Allah'a karşılık ne kötü bir bedel! "
يخذ الشيطن ولياين دوين الوفقدسررانائبينا
ومنیا
)۱۹( النساء، من الآية: ۱۹ ۱
"Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, apaçık bir hüsrana uğramış olur."
حبال ل وتم الوكيل )انقبأيتقة من لوقضل لم ينستهم شو وابعوا
رضون أل اله وضل عظيم نماديك اليكخو أولي فلاتخاثوهم كاثونإن
گنم ؤمينين )( آل عمران: ۱۷۳ - ۱۷۰
(wo
"Onlara bazı kimseler, "(size düşman olan) insanlar, size karşı bir araya geldiler; bu
sebeple onlardan korkun" demişlerdi de, (bu söz), onların îmanını artırmış ve "Allah bize
yeter; O, ne güzel bir vekildir" demişlerdir. (Nitekim o düşmanla karşılaşmak için çıktıktan
sonra) kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan, Allah'tan gelen bir nimet ve kârlı bir ticaret
ile geri dönmüşler ve (bu hareketleriyle ) Allah'ın rızasına da uymuşlardır. Allah, son
derece büyük lütuf sahibidir. (Düşmanların size karşı birleştikleri haberini getiren adam,)
Niso Soresi: 76
* Kehf Soresi : 50
3Niso Soresi: 1 19
6

sadece sizi dostlarıyla korkutan şeytandır. Eğer gerçekten mü'min kimseler iseniz,
onlardan korkmoyip benden korkun.""
إنا جملنا الشيطلين أزلية لي لاؤيون ) وإا قاقة قالوأوجدتا
اتتټ النس اليثوا رتكم يند كل ستجرواة شو صت ألینگا
باگتودون ريقامد قربا حق لم الن نه أغدا اليويب زية
من دون ل له يخسبوت أنهم تدوت )
r. - SV :lI
"Biz, şeytanları, îman etmeyenlere dost kılmışızdır. Onlar bir kötülok yaptıkları
zaman: "Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti" derler. De ki: Allah
kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz. De ki: Rabbim
adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin ve dini yalnız Allah'a has
kılarak O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O'na) döneceksiniz. O, bir gurubu doğru
yola iletti, bir guruba da sapıklık müstahak oldu. Şüphesiz kl onlar, Allah'ı değil şeytanları
kendilerine dost edinmişlerdir ve zannederler ki kendileri doğru yoldadırlar."
"Muhakkak ki şeytanlar, dostlarına sizinle mücadele etmelerini telkin edeceklerdir."
Halil -Aleyhisselam- şöyle der:
يأبت إني أخاث أن يمك عاب من المن قتكون لشيطن ليا )
"Ey babacığım! Ben, Rahman'dan gelecek bir azâbın sana dokunmasından
korkuyorum; bu takdirde şeytana dost olursun.**
'A Imran Süresi: 173-175
Arof Scresi: 27-30
3 En'am Süresi: 121
* Meryem Süresi 45
7

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
انا الين اا لان و عدوی م ألياة تلثوت إله التو وذگترا
جام ن الحون ارشول اثو رتكانگ جهدافي يلابينة
مافايو ليهم المو وأن أني القيوا الت ون يقع ينكفقدل سوة
التيل انقوم كوالكم أعدا وتطرالتكم أيدهم وأيمته الشو ودوالو
ذكات لك أن وي ان الالرابر امنكم ماتبدوداین
لأي لستقر ل و ا أياك ل من أله من ش اعليك ونا ليك أباواليك المي
"Ey îman edenlerl Benim de düşmanım olan, sizinde düşmanınız olan kimseleri dost
edinmeyin; zira aranızdaki dostluğa istinaden onlara, (Peygambere ôit haberler)
Sızdırırsınız. Halbuki onlar, size gelen hakkı inkâr etmişlerdir. Peygamberleri ve sizi,
Rabbinıız olan Allah'a îman ettiniz diye yurdunuzdan çıkarıyorlardı. Eğer benim yolumda
cihâd etmek ve benim hoşnutluğumu kazanmak için çıkmışsanız, onları dost edinmeyin.
Zira dostluk sebebiyle onlara gizlice haber bildirmiş olursu-nuz. Ben, gizlediğinizi de,
açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden her kim bunu yaparsa, hak yoldan sapmış olur.
Eğer onlar size üstün gelirlerse, size düşman olurlar. Ellerini
İçin uzatırlar. Bir küfretseniz diye arzu duyarlar. Kıyamet günü, ne akrabanız ve ne de
evlâtlarınız size hiçbir fayda sağlamayacak. Allah onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Allah,
yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'in, babasına söylediği "Senin için mutlaka
Allah'tan mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek bir şeyi savmaya güüm yet-
mez" sÖzü dışında, İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda, sizin için uyulacak güzel bir
örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişti ki:"Biz sizden e sizin Allah'tan başka ibadet
dillerini size kötülük etmek
ettiğiniz şeylerden uzağız. Biz, sizin putlarınızı inkâr ediyoruz. Siz, tek bir Allah'a îman
etmedikçe, bizimle sizin aranızda, ebedi olarak kin ve düşmanlık belirmiştir. Rabbimiz!
8

Sana tevekkül ettik; sana yöneldik. DönüŞ sanadır. "Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerle
deneme ve bizi bağışla. Şüphesiz dâlma gâlip ve hikmet sâhlbi olan sensin."
BÖLÜM
Soyet insanlar arosında Rahman'ın dostları ve şeytanın dostları bilinirse, bunlarla
onların arasını Qyırmak gerekir. Tıpkı Allah azze ve cellenin ve Rosûlü -sollallahu aleyhi ve
sellem-'in ikisinin arasını Quırdığı gibi. Allah'ın dostları, O'ndan hakkiyla korkon mü'minler-
dir. Allah -Subhanehu ve Teâlå-'nın buyurduğu gibi:
"Haberiniz olsun ki, Allah'ın dostlorına hiçbir korku yoktur; mahzûn olacaklar da onlar
değildir. Onlar, îman edenler ve takvaya ermiş olanlardır."*
Buhârî ve başkalarının Ebu Hureyre'den -Allah ondan razı olsun- rivâyet ettikleri bir
hodiste, Allah Rosûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyuruyr:
"Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:"Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse,muhakkak ki
o bana karşı savaş açmıştır -veya ona harp ilan ederim- Kulum, bana en sevgili gelen,
üzerine farz kıldığım şeylerle bana yaklaşır. Ve nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya
devam eder. Taki ben de onu severim. Onu sevdiğimde, onun duyan kulağı, gören
gözleri, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey istediğinde muhakkak ona
veririm. Benden sığınma istediğinde onu korumam altına alırım. Mü'min kulumun nefsini
kabzetmede (ruhunu almada) tereddüt ettiğim gibi, yaptığım hiçbir şeyde tereddüt
etmedim. O ölümü kerih görür (hoşlanmaz) ben de onun sevmediklerini sevmem. Ama
ölümden kaçış yoktur."
Evliyô (dostlar) hakkında rivayet edilen en sahih hadis budur,
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bunu açıklayıp şöyle buyurmuştur:
"Kim Allah'ın dostlarına düşmanlık ederse, Allah da ona harp ilan eder."
Başka bir hadiste:
"Tipkı kızgın bir aslanın Intikamını aldığı gibi, ben de dostlarımın intikamını alırım."
buyuruyor.
Yani; tıpkı kızgın bir aslanın intikominı alması gibi, ben de dostlarimın intikaminı
alıım. Böyledir, çünkü Allah'ın dostlorı O'na îman edenler, O'nu dost edinenler, sevdiğini
sevenler, nefret ettiğine nefret edenler, razı olduğuna rozi olanlar, hoşnut olmadığına
Mumtehine Süresi: 1-5
2 Yonus Soresi: 62
Buhari: 6502
9

hoşnut olmayanlar, emrettiğini emredenler, yasakladığını yasaklayanlar, verilmesini
istediği kimseye verenler, yosakladığına da vermeyenlerdir.
Tirmizi ve başko hadis kitoplarında geçtiği gibi: Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buUyuruyor:
"Îmanın en sağlam tutanağı: Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.""
Ebu Davûd'un rivâyet ettiği başka bir hadiste Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve
selem- şöyle bUyuruyor:
"Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için verir ve Allah için yasaklarsa
(vermezse) muhakkak ki o îmanını tamamlamıştır."?
Dostluk, adavetin (düşmanlığın) zıddidır. Dostluğun aslı ise; muhabbet-sevgi ve
yakın olmaktır. Adavetin (düşmanlığın) aslı ise; nefret etme ve uzaklaşmadır. "Bunun veli
(dost) diye isimlendirilmesinin sebebi; taate devam ettiği yani sürekli itaat ettiği içindir"
denilmişse de, birinci mana daha doğrudur. Şayet Allah'ın dostu (velisi) O'nun sevdiği.
razı olduğu, hoşlanmadığı, kızdığı, emrettiği ve nehyettiğinde muvafik olurso, o halde
O'nun dostuna düşman olan Allah'a düşman olur.
Allah Teôla'nın buyurduğu gibi:
...
"Benim de düşmanım olan, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin; zira
oranızdaki dostluğa istinaden onlara (peygamberlere âit haberler) sızdırırsınız.3
Her kim, Allah'ın dostlarıina düşmanlık ederse Allah'a düşmanlık etmiş olur. [(Her kim
Allah'ın dostlarına düşmanlık ederse, Allah'a savaş açmıştır.)
Onun için Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Kim benim dostuma düşmanlık ederse, bana sovaş îlan etmiştir."
Allah dostlarinın en üstünü Allah'ın peygamberleridir. Peygamberlerin en üstünü de
Rasûllerdir. Rosûllerin en üstünü de Ulul-Azm peygamberleri: Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve
Muhammed'dir. (Solât ve selâm onların üzerine olsun)
Allah Teâlå şöyle buyuruyor:
Ahmed Mosnedinde 3/430, Heysemi Meameuz-Zevoid 1/89. Elboni bu hodisin hasen olduğunu söylemiştir (Schiha: 1728)
* Ebu David: 46B1, Ahmed Müsnedi: 3/438 ve 440. Hosen br hodistir. (Elbani Sahihasi: 380)
3 Mumkehine Suresi: 1
10Hakkımızda

Sitemizin kuruluş amacı okuma oranını ve kitap satış oranını artırmaktır. Kitapların belli bir kısmını içeren PDF örnekleriyle birlite satın almaya teşvik etmek için kitabın uygun fiyatlı satın alma linkinde paylaşılmaktadır.  
Eğer bu kitap telif haklarına tabii ise "iletişim" bölümünden ulaşarak kaldırılmasını sağlayabilirsiniz ya da kitabının yayınlanmasını istiyorsan yine iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yazar


Bu kitabın yazarı burada bahsedilmektedir,


Bu kitabın yazarı, Ucuz Satın Al


Sizin için sunulan özel indirimli fiyatı kontrol ederek tasarruflu bir şekilde bu kitabı satın alabilirsiniz.


PDF İndir


E-kitap İndir ve Oku 


Anahtar Kelimeler

Google da öne çıkmak için kullanılan kelime listesi:

 E-kitap İndir - PDF kitap indir - Free book list - Uygun fiyatlı Kitap Listesi - kitap indir in - PDF kitap arşiv - Yandex Disk kitap indir - Google Drive Kitap indir - Turbobit Premium kitap indir- ucuz kitap al - tarih kitapları indir 

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski