IRVIN D. YALOM GÜNEŞE BAKMAK ÖLÜMLE YÜZLEŞMEKIRVIN D. YALOM
GÜNEŞE BAKMAK
ÖLÜMLE YÜZLEŞMEK
IRVIN D. YALOM
GÜNEŞE BAKMAK
ÖLÜMLE YÜZLEŞMEK

Ücretsiz e-kitap indirme sitemiz ile kitapların 24 saatlik ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz. Kitapları beğendikten sonra en yakın kirtasiyeden satın alabilirsiniz ya da online kitap mağazalarından satın alabilirsiniz. Okumak yeni dünyaları keşfetmektir, e-kitapdrive da bu yolda bir araçtır. Bilgi dolu havuzlarda boğulmak umuduyla....


{tocify} $title={İçindekiler}


İlk Birkaç Sayfa:
1. Bölüm
ÖLÜMCÜL YARA
Yüreğim umutsuzluk içinde. Ölümden korkuyorum.
GILGAMIŞ
z-farkındalık büyük bir armağan, hayat kadar değerli bir hazine-
dir. Bizi insan yapan şeydir. Ama bedeli de çok ağırdır – ölüm-
lüluk yarası. Varoluşumuz, büyüyüp gelişeceğimiz ve kaçınılmaz bir
şekilde ölüp yok olacağımız bilgisiyle gölgelenir.
Ölümlülük düşüncesi tarihin başından beri peşimizi bırakmaz.
Dört bin yıl önce Babil kahramanı Gılgamış arkadaşı Enkidu'nun ölü-
mü üzerine yukarıda alıntıladığım sözleri söylemiştir. "Sen artık ka-
ranlıklar içindesin ve beni duyamaz oldun. Ben de öldüğümde Enkidu
gibi olmayacak mıyım? Yüreğim umutsuzluk içinde. Ölümden korku-
yorum."
Gilgamış hepimiz adına konuşuyor. Onun ölümden korktuğu gibi
hepimiz korkarız - her erkek, kadın ve çocuk ölümden korkar. Bazı-
larımız için ölüm korkusu genelleşmiş bir huzursuzluk şeklinde do-
laylı olarak kendini gösterir ya da başka bir psikolojik bozukluk kılığı-
na girer, bazılarımız ölümle ilgili açık ve bilinçli bir anksiyete yaşar-
ken, bazılarımız için ölüm korkusu bütün mutluluk ve sevinci engel-
leyen bir dehşet haline gelir.
9

GÜNEŞE BAKMAK
Düşünceli filozoflar çağlar boyunca ölümlülük yarasını sarmaya,
uyum ve huzur içinde yaşamamız için bize yardım etmeye çalışmıştır.
Ölüm anksiyetesine karşı mücadele veren pek çok insanı tedavi eden
bir psikoterapist olarak kadim bilgeligin, özellikle de kadim Yunan fi-
lozoflarının bilgeliginin bugün için oldukça geçerli olduğunu gördüm.
Gerçekten de terapistlik çalışmalarımda, entelektüel atalarım ola-
rak on dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyılın başlarında yaşamış
olan büyük psikiyatrları ve psikologları -Pinel, Freud, Jung, Pavlov,
Rorschach ve Skinner- değil, klasik Yunan filozoflarını, özellikle Epi-
kouros'u kabul ediyorum. Atinalı bu sıradışı düşünür hakkında daha
fazla şey öğrendikçe Epikouros'u proto-varoluşçu psikoterapist olarak
daha fazla kabul ediyorum. Bu kitap boyunca da onun fikirlerinden
yararlanacağım.
Epikouros MÖ 341'de, Platon'un ölümünden kısa bir süre sonra
dünyaya geldi ve MÖ 270'te öldü. Bugün insanlar onun adını, duyusal
zevklere (özellikle iyi yiyecek ve içeceklere) önem veren insanları ta-
nımlayan Epikouros veya Epikourosçu sözcüğünden tanıyorlar. Ama ta-
rihsel gerçeklik içinde Epikouros duyusal zevki savunmuyordu; din-
ginliğe (ataraksiya) ulaşmak onu çok daha fazla ilgilendiriyordu.
Epikouros "tibbi felsefe" uygulamış ve bir doktorun bedeni tedavi
etmesi gibi bir filozofun da ruhu tedavi etmesi gerektiğinde israr et-
mişti. Bu görüşe göre felsefenin yalnızca tek bir doğru amacı vardı: in-
sanın mutsuzluğunu dindirmek. Peki, bu mutsuzluğun kökeni nedir?
Epikouros bunun her zaman ve her yerde var olan ölüm korkumuz oldu-
guna inanıyordu. Kaçınılmaz ölümün ürkütücü hayalinin insanın ha-
yattan zevk almasını engellediğini ve hiçbir zevkin tam anlamıyla ya-
şanmasına izin vermediğini söylüyordu. Epikouros ölüm korkusunu
dindirmek için birkaç tane etkili düşünme deneyi geliştirmişti. Bunlar
10

ÖLÜMCÜL YARA
benim şahsen ölüm anksiyetesiyle yüzleşmeme yardımcı olup hastala-
rima yardım etmem için gerekli araçları sağlamıştır. Bundan sonraki
tartışma bölümünde bu değerli fikirlere sık sık gönderme yapacağım.
Kişisel deneyimlerim ve klinik çalışmalarım bana ölümle ilgili ank-
siyetenin hayat döngüsü içinde artıp azaldığını göstermiştir. Küçük
çocuklar etraflarını saran ölümlülüğün işaretlerini -ölü yapraklar, bö-
ceklerin ve hayvanların ölümü, ortadan kaybolan büyükanne ve baba-
lar, yas tutan ebeveynler, geniş bir alanda uzanıp giden mezar taşları-
ellerinde olmadan fark ederler. Çocuklar yalnızca gözler, merak eder
ve anne babalarının sunduğu örneği izleyerek sessiz kalırlar. Eğer
anksiyetelerini açıkça ifade ederlerse anne babaları gözle görülür şe-
kilde rahatsız olur ve tabii ki büyük bir telaşla çocuklarını rahatlatma-
ya çalışırlar. Bazen yetişkinler rahatlatıcı sözcükler bulmaya çalışır ve-
ya bütün konuyu uzaktaki bir geleceğe atar ya da çocuklarının anksi-
yetesini ölümü reddeden dirilip hayata dönme, ebedi hayat, cennet ve
yeniden bir araya gelme gibi hikâyelerle hafifletmeye çalışırlar.
Ölüm korkusu normal olarak altı yaştan ön ergenliğe kadar, yani
Freud'un örtük cinsellik dönemi olarak tanımladığı yıllar içinde orta-
dan kaybolur. Sonra ergenlikte ölüm korkusu büyük bir güçle yeni-
den ortaya çıkar: ergenler ölümle ilgilenir, birkaçı intiharı düşünür,
günümüzdeki çoğu ergen şiddetli video oyunlarındaki ikinci hayatla-
rinda ölümün efendileri ve ölüm saçanlar haline gelerek ölüm anksi-
yetesine tepki verirler. Kimileri kara mizah, ölümle dalga geçen şarkı-
lar veya arkadaşlarıyla korku filmleri-seyrederek bir karşı duruş sergi-
ler. Ben ergenlik yıllarımın başında haftada iki kez babamın dukka-
nından sonraki köşede bulunan küçük sinemaya gider, arkadaşlarımla
birlikte korku filmlerinde çığlıklar atar veya Il. Dünya Savaşını anlatan
bitmek bilmez filmleri ağzı açık seyrederdim. Normandiya çıkartma-
11


Hakkımızda

Sitemizin kuruluş amacı okuma oranını ve kitap satış oranını artırmaktır. Kitapların belli bir kısmını içeren PDF örnekleriyle birlite satın almaya teşvik etmek için kitabın uygun fiyatlı satın alma linkinde paylaşılmaktadır.
Eğer bu kitap telif haklarına tabii ise "iletişim" bölümünden ulaşarak kaldırılmasını sağlayabilirsiniz ya da kitabının yayınlanmasını istiyorsan yine iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yazar


Bu kitabın yazarı burada bahsedilmektedir,


Bu kitabın yazarı, IRVIN D. YALOMUcuz Satın Al


Sizin için sunulan özel indirimli fiyatı kontrol ederek tasarruflu bir şekilde bu kitabı satın alabilirsiniz.


PDF İndir


E-kitap İndir ve Oku 


Anahtar Kelimeler

Google da öne çıkmak için kullanılan kelime listesi:

 E-kitap İndir - PDF kitap indir - Free book list - Uygun fiyatlı Kitap Listesi - kitap indir in - PDF kitap arşiv - Yandex Disk kitap indir - Google Drive Kitap indir - Turbobit Premium kitap indir- ucuz kitap al - tarih kitapları indir 

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski